4ماهه گیت مبارک عزیزم

امروز 4ماهه شدی عزیزم ایشالاکه100ساله شی دیروز با بابایی رفتیم واکسن 4ماهه گیتو زدیم وشما موقع واکسن گریه کردی گریهمامانی هم گریه کرد اخه الهی عزیزم درد کشیدیناراحتدیشب هم تب داشتی وتا ساعت 3نخوابیدی ومنو بابایی پاشورت کردیم ولی خداراشکر امروز بهتریلبخندراستی میدونستی بهترین بابای دنیارو داری اخه با اینکه خسته ازسرکار میاد خیلی به من کمک میکنه قلبتوروهم خیلی دوست دارهماچبابایی ازت ممنونیملبخند

/ 0 نظر / 11 بازدید