روژینا جون مامان این روزا کارای جالب میکنه جدیدا یاد گرفته با اب دهنش حباب درست کنه وبده بیرون یاوقتی شیر می خوره تو دهنش نگه داره وبعد بده بیرون صورتشو چنگ میزنه وبعد خودش گریه میکنه قربونش برم الان 2هفته است که بابایش رو ندیده ودلش حسابی برا بابایش تنگ شده دل مامانیم تنگ شدهقلببابای پس کی میایسوال

/ 0 نظر / 9 بازدید