چه موقع کودک شما برای غذاخوردن آماده هست:(از4ماهگی)

 اگرکودک شما کنجکاوانه وباسکوت مدل غذا خوردن شما نگاه میکنه

اگرکودک شما ناخودآگاه با دیدن قاشق دهانش رو بازوبسته میکند

اگر کودک  شما درهنگامی  که شما  لیوان آبی  مینوشید دست وپایش را تکان میدهد

اگر کودک شما لب بالایش کمک به بلعیدن غذا می کند

اگر کودک  شما نسبت به وزنش کمبود وزن دارد

اگر کودک  شما با 210 میلی هر 3ساعت ویا نوشیدن  شیر سینه ای شما هر2ساعت باز هم گرسنه هست ومرتبا بیدار میشه

هیچ وقت برای  غذا خوردن به کودک خود فشار نیاورید

اجازه دهید کودک غذا خود را با تمام وجود حس کند(حتی با سر وصورت)

هرگز و هرگز کودک خود را برای کثافت کاری دعوا نکنید

تربیت غذای کودکان از یک سالگی بع بعد میباشد

به کودک خود احترام بگذارید مثلا اگر کودکتان به هویچ علاقمند است ریز ریز او را با مزه هویج آشنا کنید

همیشه به کودکتان لبخند بزنید حتی موقع کثافت کاری

در هنگام غذا خوردن خودتان کودک را کنار خودتان بنشانید مرتب به به چه چه کنید تا کودکتان به هوس بیفتد

اجازه دهید همه چیز رو امتحان کند حتی قاشق شما رو

هرگز وهرگز مرتب دهان کودک را با دستمال پاک نکنید

 

/ 0 نظر / 11 بازدید