/ 5 نظر / 12 بازدید
خاله خاطره

11 ماهگیت مبارک نازگلم[بغل][ماچ][قلب][دست][هورا][گل] قربون اون نگاه و قیافه معصومت برم من[ماچ][قلب]هزارماشالله

مامان نوژا جونی

وای عزیزم چقدر ناز شدی هزارماشاله

مامان روژینا

وای که تو چقدر خوشگلی ماشاا... خالههههههههههههههههه[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]