برگشت به خانه

سلام عزیز مامان بلاخره بعداز3ماه دوری ازخونمون دیروز برگشتیم بااینکه هوا هنوز گرمه ولی اومدیم پیش بابایی اخه دلش خیلی برات تنگ میشد قلب

تواین 3ماه خیلی اتفاقا افتاده هرچیش که یادم باشه برات میگملبخند

اول اینکه شما 2دندون در6ماهگی دراوردی یکی5/5ویکی هم5/13به فاصله یک هفتهبغلاخ قربونت برم عزیزم

دوم اینکه مادرجون برات اش دندونی خوشمزه پخت مرسی مادرجونماچ

/ 0 نظر / 11 بازدید